EcoOnline public idea portal

Submit your ideas or vote for ideas suggested by other users in the community.

All ideas will be reviewed before they are made visible.

Ideas added to the portal will always be considered for upcoming and ongoing projects.

For further information, please read the Idea portal Q&A.

Delbar link til nyeste sds / arbeidsinstruks for integrasjon.

En kopierbar link ved siden av "pdf" som alltid hentet siste versjon av dokumentet.

Når vi delegerer jobber fra FDV, må utførende i tillegg logge seg inn i eco, og finne fram til relevant lokasjon, stoff og dokument. 

Hvis vi hadde linker, kunne vi trykke oss rett til dokumentene fra jobbkortet. 

  • Guest
  • Nov 14 2017
  • Already exists
  • Nov 13, 2018

    Admin response

    This is possible in todays solution - through QR-links for Archive-. Both for SDSs and workplace description.

  • Attach files